11 junio, 2010

Death March Kantai - Sora Niha Todoro Gouhou no [ 空にはとどろ。号砲の。]

Artista: Death March Kantai
Album:
Sora Niha Todoro Gouhou no [ 空にはとどろ。号砲の。]
Tracks:

 1. Doutoku Bouei Gun
 2. Aranami Koe te
 3. Moru Dau no Nagare
 4. San Hyaku Roku Juu go ho no Maachi
 5. Wakai Chikara
 6. Tooki Yama ni hi ha Ochi te
 7. U Nimomakezu
 8. Desukan no Okurahomamikusaa
 9. Chou Kousoku Sensha
 10. Moero yo Moero
 11. Yuurei ga Yooderu
 12. Aoge ba Toutoshi
 13. Umi Bou Zu ~ Misu Macchi Kantai
 14. Umi Bou Zu
Descarga aca

Uno mas a ver que les parece me sigue sorpendiendo esta banda no se porque, ando de simple. Esa de Moero yo Moero esta muy buena

No hay comentarios.:

Publicar un comentario